PROJEKTY REALIZOWANE
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej
 • superMAMA

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie„superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”

  Data rozpoczęcia: 2019-01-02 więcej

AKTUALNOŚCI
 • 30+KARIERA

   

  Zapraszamy do polubienia naszego Fanpage`a, na którym będziemy umieszczać na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu "30+ KARIERA"

   

  https://www.facebook.com/30pluskariera/

  Dodano: 2019-09-04 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

   

  Zapraszamy do polubienia naszego Fanpage`a, na którym będziemy umieszczać na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu "AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!"

   

  https://www.facebook.com/aktywnoscjestkobieta/

  Dodano: 2019-09-04 więcej
 • ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2019/SM/PP

   

   

  Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań pośrednika pracy na potrzeby wsparcia uczestniczek projektu „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Zapytanie ofertowe

  Formularz ofertowy

  Dodano: 2019-08-29 więcej

Zobacz wszystkie aktualności