PROJEKTY REALIZOWANE
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy wszystkie kobiety sprawujące opiekę nad osobą zależną, zamieszkujące na terenie powiatu białostockiego, sokólskiego i M. Białystok, pozostające bez zatrudnienia do udziału w nowym projekcie „AKTYWNA i NIEZALEŻNA ..."

  Data rozpoczęcia: 2016-02-01 więcej

AKTUALNOŚCI
 • OFERTA WSPÓŁPRACY


  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

  POŚREDNIKA PRACY

  Idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca:

  wykształcenie wyższe
  doświadczenie zawodowe (m.in 2 lata pracy jako pośrednik pracy)
  znajomość specyfiki pracy w projektach UE
  czynne prawo jazdy kat. B
  umiejętności interpersonalne m.in komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
  umiejętność pracy w zespole.

  Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

  rekrutacja@4progress.pl 

  jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

  ……………………..

  W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

  Dodano: 2017-08-23 więcej
 • Zapytanie ofertowe z dn. 25.07.2017 r.

  Zapraszamy do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie „AKTYWNA I NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną” realizowanego przez 4progress Maciej Kusiński na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0154/16-00 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, Priorytet inwestycyjny 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Do pobrania:

  Zapytanie ofertowe

  Formularz ofertowy

  Dodano: 2017-07-25 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 40 kobiet sprawujących opiekę nad osobą zależną, w tym do 20 kobiet po 30. roku życia oraz do 20 kobiet po 50. roku życia zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP, bierne zawodowo), w tym do 20 osób długotrwale bezrobotnych oraz do 20 osób o niskich kwalifikacjach.

  Dodano: 2017-02-22 więcej

Zobacz wszystkie aktualności