PROJEKTY REALIZOWANE
 • PROSTO DO PRACY!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo osoby pozostające bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2018-01-02 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.

  Data rozpoczęcia: 2017-03-01 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Data rozpoczęcia: 2016-10-01 więcej

AKTUALNOŚCI
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "superMAMA - kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej kobiet"

   

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie„superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”

   

  Projekt skierowany jest do 5O KOBIET-MAM, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 10 gmin: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch przesłanek (określonych w rozdziale 3, pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączeniu społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

  Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna poprzez kompleksowe wsparcie w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Projekt powstał po wnikliwej analizie potrzeb oraz oczekiwań kobiet i odpowiada na niski poziom kompetencji życiowych, wycofywanie się z Rynku Pracy i dezaktualizację kwalifikacji zawodowych MATEK.

  Dodano: 2019-02-04 więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "MAMA już nie jest SAMA!"

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”.
  Projekt jest skierowany do kobiet pozostających bez pracy - do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych.
  Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub pełnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego.
  W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, life coacha, pośrednika pracy.

  Dodano: 2018-10-26 więcej
 • Informacja o projekcie "PROSTO do PRACY!"

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację wszystkich staży zawodowych przewidzianych w projekcie "PROSTO do PRACY!". Staże zawodowego są organizowane m.in. w przedsiębiorstwach współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Stażyści zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe w miejscu pracy pod okiem opiekuna. 

  Dodano: 2018-10-26 więcej

Zobacz wszystkie aktualności