PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

AKTUALNOŚCI

„Z DYPLOMEM DO PRACY – kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia”


 

W dniu 30 listopada 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Z DYPLOMEM DO PRACY – kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia”. W projekcie zaproponowano absolwentkom Politechniki Białostockiej zindywidualizowany program wsparcia, który uwzględniał ich predyspozycje osobowościowe, zainteresowania, przygotowanie zawodowe i realne możliwości zatrudnieniowe.

 

Kompleksowe wsparcie połączono z innowacyjną metodą pracy, polegającą na objęciu każdej Beneficjentki projektu intensywną, spersonalizowaną opieką doradcy zawodowego przez cały okres realizacji projektu. Każda uczestniczka wypracowała indywidualny plan działania, przeszła 80-godzinny kurs zawodowy, poznała techniki poszukiwania pracy i ich praktyczne zastosowanie podczas grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, otrzymała indywidualne wsparcie w postaci coachingu kariery, a także odbyła 3-miesięczny staż zawodowy w przedsiębiorstwie, podczas którego nabyła doświadczenie zawodowe oraz umiejętność adaptacji w miejscu pracy.

 

Na dzień zakończenia projektu aż 27 (spośród 30 objętych wsparciem) absolwentek Politechniki Białostockiej podjęło zatrudnienie.


Serdecznie wszystkim Paniom gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego. Dziękujemy wszystkim współpracującym z nami przy realizacji projektu: doradcom zawodowym, trenerom, opiekunom stażystek oraz pracodawcom – za zaangażowanie i profesjonalizm.


Dodano: 2015-12-01