PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

AKTUALNOŚCI

"AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną"


Uprzejmie informujemy, iż od 01.02.2016 r. rozpoczynamy realizację projektu „AKTYWNA I NIEZALEŻNA – wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt skierowany jest do 40 KOBIET sprawujących opiekę nad osobą zależną, w tym 20 kobiet powyżej 30. roku życia i 20 kobiet po 50. roku życia zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz Miasto Białystok, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP, nieaktywne bądź bierne zawodowo), w tym 20 osób DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH oraz 20 osób o NISKICH KWALIFIKACJACH.

 

Zakładamy realizację kompleksowego programu wsparcia, opracowanego specjalnie z myślą o potrzebach KOBIET sprawujących opiekę nad osobą zależną. W ramach kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia oferujemy:

 

1. IPD „Bilans Kompetencji” – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania ścieżki rozwojowej oraz zawodowej każdej uczestniczki – termin realizacji: kwiecień 2016 r.

 

2. Warsztaty rozwoju osobistego – zajęcia grupowe, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych coachów oraz doradców, celem których jest wzrost wiary we własne możliwości oraz udoskonalenie umiejętności społecznych. Termin realizacji: maj 2016 r.

 

3. Kursy zawodowe – kształcące w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, tj:

Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem – 80 godz.

Opiekunka dziecięca – 80 godz.

Telemarketerka/Pracownica call-center – 80 godz.

Profesjonalna Office Manager – 80 godz.

Każda z uczestniczek ww. kursów otrzyma stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2016 r.

 

4. Grupowe i indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy – 1. warsztaty grupowe, prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych i pośredników pracy, z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (termin: sierpień 2016 r.), 2. Coaching kariery – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w celu bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia (termin realizacji: wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r.).

 

5. Staże zawodowe – 3 miesięczne, PŁATNE staże zawodowe dla każdej z 40 uczestniczek projektu. Termin realizacji: październik 2016 r. – kwiecień 2017 r.

 

6. GWARANTOWANĄ PRACĘ dla co najmniej 20 uczestniczek projektu!

Dodano: 2016-02-01