PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe z dn. 25.07.2017 r.


Zapraszamy do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie „AKTYWNA I NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną” realizowanego przez 4progress Maciej Kusiński na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0154/16-00 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, Priorytet inwestycyjny 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy


Dodano: 2017-07-25