PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

AKTUALNOŚCI

Zapytanie o cenę usługi wynajmu sali


 

 

 

W związku z realizowanym projektem „PROSTO do PRACY!” w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 4progress – doradztwo i szkolenia zwraca się z zapytaniem o cenę następujących usług:


(1) Wynajęcie sali doradczej na spotkania indywidualne w okresie luty-sierpień 2018 r. w łącznym wymiarze 640 godzin, na terenie M. Białystok. Sala o odpowiednich warunkach socjalnych i bhp, bez barier architektonicznych z pełnym dostępem dla OzN ruchową, powinna być wyposażona m.in. w stoły, krzesła, tablicę, dostęp do Internetu, zapewniać odpowiednie warunki sprzyjające poufności rozmów.

(2) Wynajęcie sali szkoleniowej na grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego w okresie marzec-lipiec 2018 r., w łącznym wymiarze 192 godzin na terenie M. Białystok. Sala o odpowiednich warunkach socjalnych i bhp, bez barier architektonicznych z pełnym dostępem dla OzN ruchową, powinna być wyposażona m.in. w stoły, krzesła, tablicę, dostęp do Internetu, zapewniać min. 15 miejsc.

 

Oferty cenowe zawierające cenę brutto: wynajmu sali doradczej na spotkania indywidualne za 1 godzinę oraz wynajmu sali szkoleniowej na grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego za 1 godzinę prosimy przesyłać drogą mailową na adres biuro@4progress.pl do dnia 09.02.2018 r.

Dodano: 2018-02-06