PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

AKTUALNOŚCI

Zapytanie o cenę usługi cateringu


 

 

W związku z realizowanym projektem „PROSTO do PRACY!” w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 4progress – doradztwo i szkolenia zwraca się z zapytaniem o cenę następującej usługi:


Zapewnienie poczęstunku uczestnikom grupowych warsztatów rozwoju zawodowego i osobistego, składającego się z obiadu (zupa, drugie danie, napój) oraz całodziennego serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone/słodkie przekąski, /ciastka/owoce) w okresie marzec-lipiec 2018 r., na terenie M. Białystok – łącznie 264 osobodni.

 

Oferty cenowe zawierające cenę brutto: poczęstunku w przeliczeniu na 1 osobę za dzień prosimy przesyłać drogą mailową na adres biuro@4progress.pl do dnia 09.02.2018 r.

Dodano: 2018-02-06