PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
 • Zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Projekt skierowany jest do 50 kobiet, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z 10 gmin Subregionu Białostockiego: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo.

  Celem projektu jest reintegracja społeczna kobiet 50 doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz zwiększenie aktywności zawodowej 40 kobiet z 10 gmin Subregionu Białostockiego: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo poprzez kompleksową aktywizację społeczną i zawodową realizowaną w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdej Uczestniczki.

  Dodano: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

   

  Zapraszamy do polubienia naszego Fanpage`a, na którym będziemy umieszczać na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu "30+ KARIERA"

   

  https://www.facebook.com/30pluskariera/

  Dodano: 2019-09-04 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

   

  Zapraszamy do polubienia naszego Fanpage`a, na którym będziemy umieszczać na bieżąco informacje o postępach w realizacji projektu "AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!"

   

  https://www.facebook.com/aktywnoscjestkobieta/

  Dodano: 2019-09-04 więcej
 • ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2019/SM/PP

   

   

  Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań pośrednika pracy na potrzeby wsparcia uczestniczek projektu „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Zapytanie ofertowe

  Formularz ofertowy

  Dodano: 2019-08-29 więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie „30+ KARIERA”

   

   

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA” 

   

  Projekt skierowany jest do 40 osób pracujących, które skończyły 30 lat (w tym do 30 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkujących powiat m. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

  Celem projektu jest poprawa ich sytuacji zawodowej poprzez udział w programie kompleksowego i spersonalizowanego wsparcia z zakresu poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy, realizowanego w oparciu o Indywidualne Plany Działania.

  Dodano: 2019-08-20 więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!"

   

   

   

  Serdecznie zapraszamy Panie do udziału w nowym projekcie AKTYWNOŚĆ  jest  KOBIETĄ!”


  Projekt skierowany jest do 40 KOBIET, powyżej 30. roku życia, sprawujących opiekę nad osobą zależną (tj. dzieckiem do lat 7, które nie podjęło jeszcze obowiązku szkolnego lub członkiem rodziny wymagającym stałej opieki, połączonym więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym), zamieszkującym: powiat M. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski: BIERNYCH ZAWODOWO, które w chwili przystąpoenia do projektu nie tworzą zasobów siły robocznej, tzn. niepracują i nie są bezrobotne (nie są zarejestrowane w PUP).

  Celem projektu jest zmniejszenie liczby biernych zawodowo Kobiet 30+ w Subregionie Białostockim poprzez ich udział w kompleksowym programie, przygotowanym pod ich szczególne potrzeby.

  Dodano: 2019-08-01 więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "superMAMA - kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej kobiet"

   

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”

   

  Projekt skierowany jest do 5O KOBIET-MAM, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 10 gmin: m. Białystok, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch przesłanek (określonych w rozdziale 3, pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączeniu społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

  Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna poprzez kompleksowe wsparcie w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Projekt powstał po wnikliwej analizie potrzeb oraz oczekiwań kobiet i odpowiada na niski poziom kompetencji życiowych, wycofywanie się z Rynku Pracy i dezaktualizację kwalifikacji zawodowych MATEK.

  Dodano: 2019-02-04 więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "MAMA już nie jest SAMA!"

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”.
  Projekt jest skierowany do kobiet pozostających bez pracy - do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych.
  Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub pełnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego.
  W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, life coacha, pośrednika pracy.

  Dodano: 2018-10-26 więcej
 • Informacja o projekcie "PROSTO do PRACY!"

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację wszystkich staży zawodowych przewidzianych w projekcie "PROSTO do PRACY!". Staże zawodowego są organizowane m.in. w przedsiębiorstwach współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Stażyści zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe w miejscu pracy pod okiem opiekuna. 

  Dodano: 2018-10-26 więcej
 • Zapytanie ofertowe nr 1/2018/7.1/PP

   

   

  Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań pośrednika pracy na potrzeby wsparcia uczestniczek projektu „MAMA już nie jest SAMA!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Zapytanie ofertowe

  Formularz ofertowy

  Dodano: 2018-10-25 więcej
 • Projekt: PROSTO do PRACY! - wydłużenie procesu rekrutacji!

   

   

  Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w projekcie PROSTO do PRACY!, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wydłużona do końca lipca 2018 r.

   

  Jeśli jesteś osobą powyżej pięćdziesiątki, nie pracujesz (od 12 miesięcy, co najmniej, nie musisz być zarejestrowany w PUP), mieszkasz na terenie powiatu białostockiego albo sokólskiego ... i chciałbyś WRÓCIĆ na rynek pracy, MY możemy Ci pomóc !

   

  Zgłoś się do projektu PROSTO do PRACY!, uzyskaj profesjonalne wsparcie doradcze i wsparcie z pośrednictwa pracy, zdobądź niezbędne doświadczenie na konkretnym stanowisku poprzez 4-miesięczny płatny staż i UZYSKAJ SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ na dłużej!


  Nie zwlekaj, dowiedz się więcej, zadzwoń - 86 746 40 50


  Jesteśmy do Twojej dyspozycji! 

   

   

  Dodano: 2018-07-10 więcej
 • Projekt: „MAMA już nie jest SAMA!”.

   

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”.
  Projekt jest skierowany do 55 kobiet pozostających bez pracy, do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych.
  Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego.
  W celu podtrzymywania motywacji i rozwijania potencjału, przez cały okres realizacji projektu każda Uczestniczka będzie pod opieką mentora, a dodatkowo będzie korzystała ze wsparcia świadczonego przez doświadczonych specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, life coacha, pośrednika pracy.

  Dodano: 2018-03-05 więcej
 • Zapytanie o cenę usługi cateringu

   

   

  W związku z realizowanym projektem „PROSTO do PRACY!” w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 4progress – doradztwo i szkolenia zwraca się z zapytaniem o cenę następującej usługi:

  Dodano: 2018-02-06 więcej
 • Zapytanie o cenę usługi wynajmu sali

   

   

   

  W związku z realizowanym projektem „PROSTO do PRACY!” w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 4progress – doradztwo i szkolenia zwraca się z zapytaniem o cenę następujących usług:

  Dodano: 2018-02-06 więcej
 • PROSTO DO PRACY! - ruszyła rekrutacja!

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców powiatu białostockiego, sokólskiego oraz Miasta Białystok, pozostających bez zatrudnienia.

   

  Projekt skierowany jest do 40 osób (w tym 20 powyżej 30 roku życia i 20 powyżej 50 roku życiu) zamieszkujących ww. obszary, pozostających bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w I i II profilu pomocy, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne), w tym osoby o niskich kwalifikacjach.

   

  Dodano: 2018-01-02 więcej
 • Wesołych Świąt !!!

   

  Dodano: 2017-12-22 więcej
 • OFERTA WSPÓŁPRACY


  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

  POŚREDNIKA PRACY

  Idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca:

  wykształcenie wyższe
  doświadczenie zawodowe (m.in 2 lata pracy jako pośrednik pracy)
  znajomość specyfiki pracy w projektach UE
  czynne prawo jazdy kat. B
  umiejętności interpersonalne m.in komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
  umiejętność pracy w zespole.

  Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

  rekrutacja@4progress.pl 

  jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

  ……………………..

  W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

  Dodano: 2017-08-23 więcej
 • Zapytanie ofertowe z dn. 25.07.2017 r.

  Zapraszamy do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestniczek kursów zawodowych w projekcie „AKTYWNA I NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną” realizowanego przez 4progress Maciej Kusiński na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0154/16-00 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, Priorytet inwestycyjny 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Do pobrania:

  Zapytanie ofertowe

  Formularz ofertowy

  Dodano: 2017-07-25 więcej
 • AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy Panie do skorzystania z II edycji projektu, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 40 kobiet sprawujących opiekę nad osobą zależną, w tym do 20 kobiet po 30. roku życia oraz do 20 kobiet po 50. roku życia zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP, bierne zawodowo), w tym do 20 osób długotrwale bezrobotnych oraz do 20 osób o niskich kwalifikacjach.

  Dodano: 2017-02-22 więcej
 • TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną

  Zapraszamy do udziału w nowym projekcie. Więcej informacji już wkrótce na naszym fanpage`u www.facebook.com/Projekt.Trampolina

  Dodano: 2016-11-21 więcej
 • Harmonogramy szkoleń zawodowych realizowane w ramach projektu AKTYWNA i NIEZALEŻNA

  Szanowne Panie!!

  W zakładce PLIKI DO POBRANIA przedstawiamy aktualne harmonogramy szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu "AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  Dodano: 2016-05-31 więcej
 • Terminy WARSZTATÓW ROZWOJU OSOBISTEGO w projekcie "AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną"

   

  Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy WARSZTATÓW ROZWOJU OSOBISTEGO realizowanych w ramach projektu AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną.

  Dodano: 2016-05-06 więcej
 • Życzenia Wielkanocne

   

  Dodano: 2016-03-24 więcej
 • Rekrutacja do projektu "AKTYWNA I NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną"

  Uprzejmie informujemy, że dn. 15.02.2016 r. otwieramy nabór do projektu "AKTYWNA I NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną". 

  Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do projektu znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA 

  Zapraszamy!

   

   

   

   

  Dodano: 2016-02-15 więcej
 • "AKTYWNA i NIEZALEŻNA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną"

  Uprzejmie informujemy, iż od 01.02.2016 r. rozpoczynamy realizację projektu „AKTYWNA I NIEZALEŻNA – wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dodano: 2016-02-01 więcej
 • Życzenia Świąteczne

   

  Dodano: 2015-12-21 więcej
 • „Z DYPLOMEM DO PRACY – kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia”

   

  W dniu 30 listopada 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Z DYPLOMEM DO PRACY – kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia”. W projekcie zaproponowano absolwentkom Politechniki Białostockiej zindywidualizowany program wsparcia, który uwzględniał ich predyspozycje osobowościowe, zainteresowania, przygotowanie zawodowe i realne możliwości zatrudnieniowe.

   

  Kompleksowe wsparcie połączono z innowacyjną metodą pracy, polegającą na objęciu każdej Beneficjentki projektu intensywną, spersonalizowaną opieką doradcy zawodowego przez cały okres realizacji projektu. Każda uczestniczka wypracowała indywidualny plan działania, przeszła 80-godzinny kurs zawodowy, poznała techniki poszukiwania pracy i ich praktyczne zastosowanie podczas grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, otrzymała indywidualne wsparcie w postaci coachingu kariery, a także odbyła 3-miesięczny staż zawodowy w przedsiębiorstwie, podczas którego nabyła doświadczenie zawodowe oraz umiejętność adaptacji w miejscu pracy.

   

  Na dzień zakończenia projektu aż 27 (spośród 30 objętych wsparciem) absolwentek Politechniki Białostockiej podjęło zatrudnienie.


  Serdecznie wszystkim Paniom gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego. Dziękujemy wszystkim współpracującym z nami przy realizacji projektu: doradcom zawodowym, trenerom, opiekunom stażystek oraz pracodawcom – za zaangażowanie i profesjonalizm.

  Dodano: 2015-12-01 więcej
 • „FARMY FOTOWOLTAICZNE - najczystsza energia pod SŁOŃCEM!

   

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. zakończyliśmy z powodzeniem realizację projektu „FARMY FOTOWOLTAICZNE - najczystsza energia pod SŁOŃCEM! Kompleksowe wsparcie szkoleniowe podlaskich „zielonych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 8.1.1).

  Dodano: 2015-07-20 więcej
 • "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia"

   

  Informujemy, że w zakładce "pliki do pobrania" można już znaleźć dokumenty dotyczące realizacji stażu, organizowanego w ramach projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia".

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się. 

  Dodano: 2015-04-22 więcej
 • Szkolenia zawodowe w ramach projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY..."

   

  Informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramach szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu " Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia". 

   

  PROFESJONALNA OFFICE MANAGER

  ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA

  Dodano: 2015-04-16 więcej
 • "Akademia Skutecznego Handlowca - II edycja"

   

  Informujemy, że z dniem 31.03.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu "Akademia Skutecznego Handlowca - II edycja". 

   

  W szkoleniach wzięło udział 200 handlowców z 46 podlaskich przedsiębiorstw.

   

  W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych i społecznych:

  1. STRATEGIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  2. BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI

  3. STRATEGIE SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

  4. SKUTECZNE METODY POZYSKIWANIA KLIENTÓW

  5. KOMUNIKACJA W ZESPOLE HANDLOWYM

  6. AUTOPREZENTACJA DLA HANDLOWCÓW

  7. EFEKTYWNE WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTA

  8. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM W PRACY HANDLOWCA

   

  Wszystkie szkolenia w projekcie realizowane były w oparciu o CERTYFIKOWANE przez KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ BIURO LEGALIZACJI, CERTYFIKACJI I KARNETÓW ATA (KIG BLCA) PROGRAMY NAUCZANIA.

  Dodano: 2015-04-16 więcej
 • Życzenia Wielkanocne

   

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wielu ciepłych i pełnych radosnej nadziei chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym

   

  Zespół 4progress - doradztwo i szkolenia

   


  Dodano: 2015-04-01 więcej
 • Szkolenia zawodowe w ramach projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY..."

  Informujemy, że ustalone zostały terminy szkoleń zawodowych realizowanych
  w ramach projektu " Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia". Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się. 

   

  PROFESJONALNA OFFICE MANAGER

  KSIĘGOWOŚĆ MŚP Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

  ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA

  Dodano: 2015-03-31 więcej
 • Warsztaty grupowe w ramach projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY..."

   

  Informujemy, że ustalone zostały terminy warsztatów grupowych "Aktywne metody poszukiwania pracy" realizowane
  w ramach projektu " Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia". Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się. 

   

  Harmonogram gr. 1

  Harmonogram gr. 2

  Harmonogram gr. 3

   

  Wszystkie zajęcia będą odbywały się w:

  Hotelu Villa Tradycja

  ul. Włókiennicza 5

  15-464 Białystok

  Dodano: 2015-02-20 więcej
 • Spotkanie informacyjne

   

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla wszystkich zakwalifikowanych uczestniczek do projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia" odbędzie się 17 lutego 2015 r.
  o godzinie 15:00 w budynku przy ulicy Legionowej 9/1 lok. 156 - I piętro (wejście B budynku PANORAMA).

  Dodano: 2015-02-16 więcej
 • Projekt "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia"

   

  Informujemy, że wyniki rekrutacji do projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia" zostaną ogłoszone 16.02.2015 r.

   

  Wszystkie zainteresowane osoby zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową lub telefoniczną. 

  Dodano: 2015-02-12 więcej
 • Projekt "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia"

   

  Informujemy, że zostało już tylko kilka wolnych miejsc do projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia".

   

  Jeżeli jesteś ABSOLWENTKĄ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ do 30 roku życia, zamieszkujesz na terenie powiatu: sokólskiego lub białostockiego i aktualnie szukasz pracy ten projekt jest dla CIEBIE!

   

  NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

   

  Więcej informacji w zakładce "Projekty" lub pod numerem tel.: 85 746 40 50. 

  Dodano: 2015-02-02 więcej
 • Projekt "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia"

   

  Informujemy, że dnia 1 stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu "Z DYPLOMEM DO PRACY - kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Projekt skierowany jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ABSOLWENTEK POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ do 30 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: sokólskiego, białostockiego i m. Białystok.

   

  WSZYSTKIM UCZESTNICZKOM OFERUJEMY:

   1. Szkolenia zawodowe:

  - PROFESJONALNA OFFICE MANAGER

  - ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA

  - KSIĘGOWOŚĆ MŚP Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

  2. Grupowe i indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy

  3. PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

   

  Dokumenty rekrutacyjne w zakładce "Pliki do pobrania"!

  Dodano: 2015-01-02 więcej
 • Życzenia Świąteczne

  Dodano: 2014-12-19 więcej
 • "NIE JESTEŚ SAM! ... "

   

  Informujemy, że z dniem 30.09.2014 r. zakończyliśmy realizację projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia". 


  W projekcie uczestniczyło 40 osób 50+ pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących w gminach pow. białostockiego.

  W wyniku zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności skutecznego poszukiwania pracy 11 osób znalazło zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy. 

  Dodano: 2014-10-06 więcej
 • "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja"

   

  Informujemy, że z dniem 31.08.2014 r. zakończyliśmy realizację projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja". 

   

  W projekcie uczestniczyło 32 osoby 50+ pozostające bez zatrudnienia i zamieszkujące powiat białostocki i M. Białystok.

  W wyniku zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności skutecznego poszukiwania pracy 17 osób znalazło zatrudnienie, w tym 16 osób na okres minimum 3 miesięcy. 

  Dodano: 2014-09-02 więcej
 • Staże zawodowe

   

  Informujemy, że w ramach projektów:

   

  "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia" ostatni staż zawodowy dla uczestników rozpocznie się z początkiem lipca.

   

   "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja" ostatni staż zawodowy dla uczestników rozpoczął się w połowie czerwca. 

  Dodano: 2014-06-18 więcej
 • "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja"

   

  Informujemy, że w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja" agencja zatrudnienia 4progress poszukuje firm lub osób fizycznych, które byłyby zainteresowane przyjęciem na 3-miesięczny staż zawodowy uczestnika/ów projektu.

   

  Obecnie firma posiada już tylko osoby po kursach:

  1. Opiekunka dziecięca

  2. Sprzedawca w branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej

   

  PRACODAWCO!!! NIE CZEKAJ!!! TO JUŻ OSTATNIA SZANSA ABY WZIĄĆ STAŻYSTĘ DO SIEBIE NA STAŻ!!!

   

  Więcej informacji pod numerem tel. (85)746 40 50 lub w biurze projektu. 

  Dodano: 2014-04-09 więcej
 • "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej..."

   

  Informujemy, że w marcu zakończyły się Spotkania INDYWIDUALNE w formie COACHINGU ZAWODOWEGO - druga część Modułu III Wsparcie w POSZUKIWANIU PRACY, w ramach projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia". 

  Dodano: 2014-04-07 więcej
 • ZAPRASZAMY do składania ofert

  4progress – doradztwo i szkolenia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

  - „Akademia Strategicznego Przywództwa”,

  - „First Time Manager”

  w ramach projektu „Szkolimy Liderów Branży FMCG”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Dodano: 2014-04-07 więcej
 • AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA - II edycja

   

  Uprzejmie informujemy, iż z powodu dużego zainteresowania projektem „AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA – II edycja” pozostały wolne miejsca jedynie na następujące szkolenia:

   

  wspierajace kompetencje zawodowe:

  1. STRATEGIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH

  2. BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI

   

  wspierajace kompetencje społeczne:

  1. AUTOPREZENTACJA DLA HANDLOWCÓW

  2. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM W PRACY HANDLOWCA

   

  NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

  Dodano: 2014-03-27 więcej
 • OFERTA STAŻU ZAWODOWEGO

   

  Agencja zatrudnienia 4progress poszukuje firm lub osób fizycznych, które byłyby zainteresowane przyjęciem na 3-miesięczny staż zawodowy uczestnika/ów projektu.

   

  Firma posiada osoby po kursie zawodowym:

  1. Sprzedawca w branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej - czas trwania kursu: 100h

  2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - czas trwania kursu: 100h

  3. Spawanie metodą MIG - czas trwania kursu: 145h

  4. Opiekunka dziecięca - czas trwania kursu: 160h

  Dodano: 2014-03-11 więcej
 • AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA - II edycja

   

  Zapraszamy do udziału w II edycji projektu "AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA"

   

  Ofertę projektu kierujemy do 200 handlowców, zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego zatrudnionych na umowę o pracę w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podlaskiego.

  Dodano: 2014-01-07 więcej
 • AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

   

  Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do projektu Akademia Skutecznego Handlowca.

   

  W szkoleniach z zakresu kompetencji zawodowych i osobistych uczestniczyło 180 osób z 42 podlaskich przedsiębiorstw.

   

   

   

  Jednocześnie zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu

  "Akademia Skutecznego Handlowca"

  Rekrutacja do projektu rusza od 01.01.2014 r.

   

  Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Dodano: 2013-11-05 więcej
 • Szkolenie zawodowe "Spawanie metodą MIG"

   

  Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram szkolenia zawodowego SPAWANIE METODĄ MIG realizowanego w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja".

   

  TERMINARZ ZAJĘĆ - Spawanie metodą MIG

  Dodano: 2013-10-25 więcej
 • Szkolenie zawodowe "Opiekunka dziecięca"

   

  Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram szkolenia zawodowego OPIEKUNKA DZIECIĘCA realizowanego w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja".

   

  TERMINARZ ZAJĘĆ - Opiekunka dziecięca

  Dodano: 2013-10-24 więcej
 • Szkolenie zawodowe "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie"

   

  Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram szkolenia zawodowego OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE realizowanego w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja".

   

  TERMINARZ ZAJĘĆ - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

  Dodano: 2013-10-17 więcej
 • Szkolenie zawodowe "Sprzedawca w branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej"

   

  Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram szkolenia zawodowego SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ realizowanego w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja".

   

  TERMINARZ ZAJĘĆ - Sprzedawca w branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej

  Dodano: 2013-10-16 więcej
 • Szkolenia zawodowe - Moduł II projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja"

   

   

  Informujemy, że ustalone zostały terminy rozpoczęcia szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja".

   

   

   

  Opiekunka dziecięca: 28.10.2013 godzina 12:00

  Sprzedawca w branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej: 23.10.2013 godzina 14:00

  Operator obrabiarek sterowanych numerycznie: 22.10.2013 godzina 16:00

  Spawacz metodą MIG: 28.10.2013 godzina 10:00

   

  Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku
  na ul. Sienkiewicza 77

   

  OBECNOŚĆ NA SZKOLENIACH JEST OBOWIĄZKOWA

  Dodano: 2013-10-11 więcej
 • Terminy Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy - Moduł 1 projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja"

   

  Uprzejmie informujemy, że ustalone zostały terminy Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanych w ramach projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja".

   

  Grupa 1

  Harmonogram warsztatów 

  Grupa 2

  Harmonogram warsztatów

  Grupa 3

  Harmonogram warsztatów

  Dodano: 2013-09-18 więcej
 • AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

   

  CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ JAK WERYFIKOWAĆ KONTRAHENTA BY OCENIĆ JEGO WIARYGODNOŚĆ???

   

  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu WINDYKACJA DLA HANDLOWCÓW, realizowanego w ramach projektu "AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA".

   

  Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do: 

  - określenia zasad i profilaktyki windykacyjnej,

  - odzyskania należności jak najszybciej przy zachowaniu dobrych relacji handlowych,

  - opracowania skutecznej strategii odzyskiwania należności,

  - panowania nad emocjami w sytuacji windykacyjnej. 

   

  ZAPRASZAMY!!!

  Dodano: 2013-09-09 więcej
 • "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej..."

   

  Informujemy, że w miesiącu wrześniu rozpoczynamy Spotkania INDYWIDUALNE w formie COACHINGU ZAWODOWEGO - drugą część Modułu III Wsparcie w POSZUKIWANIU PRACY, w ramach projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia". 

  Dodano: 2013-09-06 więcej
 • "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja"

   

  Uprzejmie informujemy, że 31 sierpnia 2013r. zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA ... 50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja". 

   

  Do projektu zostało zakwalifikowanych 32 Beneficjentów, w tym 20 kobiet i 12 mężczyzn. 

   

   

  Z powodu dużej liczby zgłoszeń utworzono listy rezerwowe. Osoby pozostające na listach rezerwowych, zaproszone zostaną do udziału w projekcie, w przypadku rezygnacji innych uczestników.

   

  Informacja dotycząca zakwalifikowania do projektu, bądź umieszczenia uczestnika na liście rezerwowej przekazana zostanie drogą telefoniczną.

  Dodano: 2013-09-05 więcej
 • ZAPRASZAMY do składania ofert

  4progress – doradztwo i szkolenia zaprasza do składania ofert na realizację 4 szkoleń zawodowych w ramach projektu „POSZUKIWANY, POSZUKIWANA … 50+ na podlaskim rynku pracy – II edycja"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Dodano: 2013-09-05 więcej
 • Terminy Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy - Moduł 3 projektu "NIE JESTEŚ SAM!..."

   

  Informujemy, iż Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy - Moduł 3 projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobcia" dla kolejnych grup odbędą się: 

   

   

   

  GRUPA III

  Miejsce warsztatów - Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

  Termin warsztatów - 23, 24, 26 sierpień

  Prowadzący: doradca zawodowy Barbara Żak, prawnik Karolina Korol
   

  GRUPA IV

  Miejsce warsztatów - Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

  Termin warsztatów - 23, 24, 27 sierpień

  Prowadzący: doradca zawodowy Izabela Stankiewicz, prawnik Karolina Korol

   

  Przypominamy, że obecność na warsztatach jest obowiązkowa!!!

  Dodano: 2013-08-21 więcej
 • Terminy Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy - Moduł 3 projektu "NIE JESTEŚ SAM!..."

   

  Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy - Moduł 3 projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobcia" odbędą się: 

   

  GRUPA I 

  Miejsce warsztatów - Centrum Konferencyjno - Bankietowe "KNIEJA", Aleja Niepodległości 6, Supraśl

  Termin warsztatów - 19, 20, 22 lipiec

  Prowadzący: doradca zawodowy Barbara Żak, prawnik Karolina Korol
   

  GRUPA II 

  Miejsce warsztatów - Centrum Konferencyjno - Bankietowe "KNIEJA", Aleja Niepodległości 6, Supraśl

  Termin warsztatów - 19, 20, 23 lipiec

  Prowadzący: doradca zawodowy Izabela Stankiewicz, prawnik Karolina Korol

   

  Przypominamy, że obecność na warsztatach jest obowiązkowa!!!

  Dodano: 2013-07-16 więcej
 • Projekt "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja"

   

  Informujemy, że dnia 1 czerwca rozpoczęliśmy realizację projektu "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA...50+ na podlaskim rynku pracy - II edycja", realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zachęcamy do zapoznania się naszą ulotką informacyjną:

  ULOTKA INFORMACYJNA

   

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "Projekty"!!!

  Dodano: 2013-06-05 więcej
 • Szkolenie zawodowe "Opiekunka dziecięca"

   

  Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ harmonogram szkolenia zawodowego "Opiekunka dziecięca" realizowanego w ramach projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia".

   

  Poniżej zamieszczamy nowy harmonogram szkolenia: 

   

  TERMINARZ ZAJĘĆ - Opiekunka dziecięca

  Dodano: 2013-05-17 więcej
 • Szkolenie zawodowe "Monter stolarki okiennej"

   

  Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ harmonogram szkolenia zawodowego "Monter stolarki okiennej" realizowanego w ramach projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia".

   

  Poniżej zamieszczamy nowy harmonogram szkolenia: 

   

  TERMINARZ ZAJĘĆ - Monter stolarki okiennej

  Dodano: 2013-05-16 więcej
 • Terminy szkoleń zawodowych - Moduł 2 projektu "NIE JESTEŚ SAM! ..."


  Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia".

  Poniżej przedstawiamy daty rozpoczęcia poszczególnych kursów:

  Dodano: 2013-04-18 więcej
 • AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA


  Informujemy, że zostało już tylko kilka wolnych miejsc na szkolenia w ramach projektu "AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA". 


  Poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń, na które są jeszcze wolne miejsca:
  - Windykacja dla handlowców
  - Dynamika wizyty handlowej
  - Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  - Zarządzanie czasem handlowca

  NIE CZEKAJ!!! - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ  

  Dodano: 2013-04-18 więcej
 • Informacja o naborze wniosków


  Informujemy, że w dn. 29 marca 2013r. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs zamknięty Nr 1/POKL/8.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw obejmujący następujące typy projektów:

  Dodano: 2013-03-29 więcej
 • Życzenia Wielkanocne

   

  W ten wiosenny czas Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Życzymy spokoju, pogody ducha i energii na co dzień, by z entuzjazmem realizować wielkie plany i najskrytsze marzenia

  Zespół 4progress - doradztwo i szkolenia 

   


  Dodano: 2013-03-26 więcej
 • NIE JESTEŚ SAM

  Informujemy, że dnia 13.03.2013 r. zakończył się z sukcesem Moduł I projektu "NIE JESTEŚ SAM - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobcia" 


  Obecnie czekamy na rozpoczęcie Modułu II - Wsparcie Kwalifikacji Zawodowych. 

  Dodano: 2013-03-19 więcej
 • AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

  Informujemy, że projekt AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony firm, dlatego zostało już tylko kilka wolnych miejsc na szkolenia realizowane w ramach projektu.


  Poniżej zamieszczona została tematyka szkoleń, na które posiadamy jeszcze wolne miejsca.

  Dodano: 2013-03-19 więcej
 • ZAPRASZAMY do składania ofert.

  4progress – doradztwo i szkolenia zaprasza do składania ofert na realizację 6 szkoleń zawodowych dla 40 Beneficjentów projektu „NIE JESTEŚ SAM! – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Dodano: 2013-03-15 więcej
 • Terminy warsztatów psychologicznych "INTEGRACJA" - Moduł 1 projektu "NIE JESTEŚ SAM! ..."

   

  Uprzejmie informujemy, iż warsztaty psychologiczne "INTEGRACJA" - Moduł 1 projektu "NIE JESTEŚ SAM! - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobcia" odbędą się: 

   

   

   

  GRUPA I 

  Miejsce warsztatów - Centrum Konferencyjno - Bankietowe "KNIEJA", Aleja Niepodległości 6, Supraśl

  Termin warsztatów - 18, 19, 20, 21, 27 luty

  Prowadzący: psycholog Agnieszka Zalewska
   

  GRUPA II 

  Miejsce warsztatów - Villa Tradycja, ul. Włókiennicza 5, Białystok

  Termin warsztatów - 20, 21, 22, 25, 26 luty

  Prowadzący: psycholog Małgorzata Pawłowska


  GRUPA III

  Miejsce warsztatów - Centrum Konferencyjno - Bankietowe "KNIEJA", Aleja Niepodległości 6, Supraśl

  Termin warsztatów - 4, 5, 6, 12, 13 marzec

  Prowadzący: psycholog Małgorzata Pawłowska

   

  GRUPA IV 

  Miejsce warsztatów - Villa Tradycja, ul. Włókiennicza 5, Białystok

  Termin warsztatów - 5, 9, 11, 12, 13 marzec

  Prowadzący: psycholog Agnieszka Zalewska


  Przypominamy, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa!

  Dodano: 2013-02-11 więcej
 • ZAPRASZAMY do składania ofert.

  4progress – doradztwo i szkolenia zaprasza do składania ofert na realizację 4 szkoleń zawodowych z zakresu budowania zespołu, skutecznego zarządzania czasem w praktyce oraz zaawansowanych negocjacji handlowych dla pracowników spółki SILIKATY BIAŁYSTOK w ramach projektu “SILIKATY BIAŁYSTOK – budujemy odpowiedzialnie inwestując w pracowników” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Dodano: 2013-01-28 więcej
 • UWAGA ZMIANA ADRESU i NR FAKSU

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15 października 2012 roku zmianie ulega adres siedziby 4progress - doradztwo i szkolenia. Nowe dane znajdują się w zakładce Kontakt.

  Dodano: 2012-10-15 więcej
 • KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP

  Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu KARIERA 50+ została zakończona. W chwili obecnej trwają ostatnie dwa szkolenia: "Księgowość komputerowa w praktyce" w Kolnie oraz "Kadry i płace z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych" w Białymstoku.

  Dodano: 2012-08-31 więcej
 • KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP

  Uprzejmie informujemy, że szkolenie „KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA W PRAKTYCE” rozpoczyna się 22.02.2012 roku w Mońkach. 

  Zajęcia będą odbywały się w sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. 1000-lecia 17 w Mońkach, w godzinach 16.15-19.30, w każdy poniedziałek i środę, przez 16 spotkań.

   

  Ponadto informujemy, że w dniach 24-25.02.2012 w Villa Tradycja w Białymstoku odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym. Na początku marca grupa rozpocznie szkolenie „KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA W PRAKTYCE”. Miejsce szkolenia: ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77.

   

  Trwa nabór na 2 rodzaje szkoleń w Białymstoku: „KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA W PRAKTYCE” oraz "KADRY I PŁACE Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH".
  Są jeszcze wolne miejsca!!!

   

   

  Dodano: 2012-02-21 więcej
 • KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP

  W dniach 28-29.01.2012 w Villa Tradycja w Białymstoku odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym. W połowie lutego grupa rozpocznie szkolenie „„Kadry i płace z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych”.
  Miejsce szkolenia: ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77.

   

  Kolejna grupa szkoleniowa spotka się z doradcą zawodowym w dniach
  3-4.02.2012 w Dworku Gościniec, ul. Ełcka 57 w Mońkach.
  Sesja poradnictwa poprzedzi szkolenie „Księgowość komuperowa w praktyce”.
  Początek szkolenia – połowa lutego.

  Dodano: 2012-01-31 więcej
 • KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP - SZKOLENIE W SOKÓŁCE

  Uprzejmie informujemy, że szkolenie „KADRY I PŁACE Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH” rozpocznie się 30.01.2012 roku. 

  Zajęcia będą odbywały się w sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce, ul. Mickiewicza  11,
  w godzinach 16.00-19.15, w każdy poniedziałek i piątek, przez 16 spotkań.

  Dodano: 2012-01-12 więcej
 • Terminy "Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy" - Moduł II w projekcie "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA 50+ ... na podlaskim rynku pracy" / styczeń 2012r.


  Uprzejmie informujemy, że moduł II warsztatów dla wszystkich, trzech grup szkoleniowych odbędzie się w Villi Tradycja przy ul. Włókienniczej 5 w Białymstoku, sala 205, II piętro.

  Przypominamy, że zajęcia są obowiązkowe!

  Grupa I
  13.01.2012 - Prawo pracy - Twoje prawo - 9.00 - 12.15 - Karolina Korol
  14.01.2012 - Profesjonalny wizerunek na rozmowie kwalifikacyjnej - 12.30 - 15.45 - Kamila Łapińska

  Grupa II
  14.01.2012 - Prawo pracy - Twoje prawo - 9.00 - 12.15 - Karolina Korol
  16.01.2012 - Profesjonalny wizerunek na rozmowie kwalifikacyjnej - 9.00 - 12.15 - Kamila Łapińska

  Grupa III
  13.01.2012 - Prawo pracy - Twoje prawo - 12.30 - 15.45 - Karolina Korol
  16.01.2012 - Profesjonalny wizerunek na rozmowie kwalifikacyjnej - 12.30 - 15.45 - Kamila Łapińska

  Dodano: 2012-01-05 więcej
 • KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP - REKRUTACJA TRWA!


  Zgłoś się na bezpłatne szkolenie księgowe lub kadrowe z obsługą komputera! Informujemy, że w styczniu planowane są szkolenia z księgowości komputerowej w Białymstoku oraz Mońkach. Szkolenia poprzedzone sa spotkaniem z doradcą zawodowym.

  SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA! Formularz zgłoszeniowy do projektu jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania".

  Dodano: 2012-01-05 więcej
 • Terminy "Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy" - Moduł I w projekcie "POSZUKIWANY, POSZUKIWNA 50+ ... na podlaskim rynku pracy" / grudzień 2011r.


  Uprzejmie informujemy, iż I moduł zajęć na warsztatach aktywnego poszukiwania pracy odbędzie się dla wszystkich trzech grup szkoleniowych w Villi Tradcyja w Białymstoku, ul. Włókiennicza 5, w sali 205 na drugim piętrze:

  Grupa I
  13.12.2011 - zajęcia z doradcą zawodowym - 9.00 - 16.15 - Izabela Stankiewicz
  14.12.2011 - zajęcia z doradcą zawodowym - 9.00 - 16.15 - Izabela Stankiewicz
  Grupa II
  15.12.2011 - zajęcia z doradcą zawodowym - 9.00 - 16.15 - Barbara Żak
  10.01.2012 - zajęcia z doradcą zawodowym - 9.00 - 16.15 - Barbara Żak
  Grupa III
  17.12.2011 - zajęcia z doradcą zawodowym - 9.00 - 16.15 - Barbara Żak
  19.12.2011 - zajęcia z doradcą zawodowym - 9.00 - 16.15 - Barbara Żak

  Przypominamy, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa!

  Dodano: 2011-12-08 więcej