PROJEKTY REALIZOWANE
 • „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu „NIEwykluczone! - aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet"

  Data rozpoczęcia: 2019-10-01 więcej
 • 30+KARIERA

  Od 1 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „30+ KARIERA”

  Data rozpoczęcia: 2019-08-20 więcej
 • AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!

  Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu aktywizującego zawodowo kobiety bierne zawodowo.

  Data rozpoczęcia: 2019-08-01 więcej

PROJEKTY

AKTYWNOŚĆ jest KOBIETĄ!


 

Projekt skierowany jest do 40 KOBIET, powyżej 30. roku życia, sprawujących opiekę nad osobą zależną (tj. dzieckiem do lat 7, które nie podjęło jeszcze obowiązku szkolnego lub członkiem rodziny wymagającym stałej opieki, połączonym więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkującym we wspólbym gospodarstwiem dowmowym), zamieszkującym: powiat M. Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski: BIERNYCH ZAWODOWO, które w chwili przystąpoenia do projektu nie tworzą zasobów siły robocznej, tzn. niepracują i nie są bezrobotne (nie są zarejestrowane w PUP).

Celem projektu jest zmniejszenie liczby biernych zawodowo Kobiet 30+ w Subregionie Białostockim poprzez ich udział w kompleksowym programie, przygotowanym pod ich szczególne potrzeby.

 

W celu trwałego zwiększenia zdolności zatrudnieniowej Kobiet opracowano kompleksowy, zindywidualizowany program wsparcia: każda uczestniczka wypracuje z doradcą zawodowym IPD i przejdzie grupowy warsztat poradnictwa zawodowego. W celu uważnego przyjrzenia się własnym strategiom osiągania sukcesu i poznania technik aktywnego poszukiwania pracy będzie miała indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 40 uczestniczek przejdzie szkolenie zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych. 36 kobiet odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe, podczas których nabędzie doświadczenie zawodowe, a najbardziej aktywne – zostaną zatrudnione. Kobiety otrzymają spersonalizowaną opiekę, stypendia szkoleniowe i stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia grupowe i staże. Wsparcie dostosowane jest do osób z niepełnosprawnościami. 

 

Oferowane formy wsparcia dla każdej uczestniczki:

- opracowanie indywidualnych planów działania przez doradców zawodowych

- 5-dniowe warsztaty poradnictwa zawodowego „KROK DO AKTYWNOŚCI”

- bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentek

- stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych

- indywidualne pośrednictwo pracy

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1017,40 PLN za każdy miesiąc)

 

Uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe, kursy zawodowe oraz staże.

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku w godz. 9.00-16.00.

 

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! – 85 746 40 50  


Data rozpoczęcia: 2019-08-01